skip to Main Content

De Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) heeft zojuist in haar vergadering van 23 november geconstateerd dat aan alle entry-criteria is voldaan. De stuurgroep besluit een Go te geven voor de start van de deployment van de releases in het najaar.

 

De livegang betreft:

  • Najaarsrelease 2018: de technische livegang van issue IC180 ‘Netverliezen gas’ op 24 november en de functionele livegang van issue IC207 ‘Communicatie grootschalige storingen’.
  • Veegrelease 2018: de functionele livegang op 24 november van onder meer de restpunten uit de release rond dataveiligheid.
  • Begeleiden Update Cipher Suites 2018: de uitfasering van onveilige cipher suites per 1 januari 2019 conform issue TC038 en de bijbehorende Request for Change (RFC).

Entry-criteria
De behaalde entry-criteria zijn een positief vrijgaveadvies voor de Functionele Acceptatietest (FAT) en de Gebruikersacceptatietest (GAT), een positief vrijgaveadvies voor de inbeheername en een positief resultaat van de Market Readiness van (minimaal) 66% gewogen marktaandeel per betrokken marktrol.

Planning
Voor jou als marktpartij betekent de Go dat vanaf zaterdag 14.00 uur de systemen dicht gaan. Zaterdag komt de SR NEDU om 19.00 uur bijeen. Als voldaan is aan de exit-criteria van de deployment, zullen de systemen zaterdag 24 november om 20.00 uur weer open gaan. Hierover zul je opnieuw een nieuwsbericht ontvangen.

Wij wensen alle marktpartijen een voorspoedige deployment. Succes!

Terug naar overig nieuws