skip to Main Content

De Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) heeft geconstateerd dat aan alle entry-criteria is voldaan. De stuurgroep besluit een Go te geven voor de start van de deployment van de Sectorrelease 2017/Voorjaarsrelease 2018 (SR2017/VR2018).

Het besluit is genomen op basis van de vastgestelde go live van de ALV NEDU van 14 maart 2018 en daarmee van de sectorbreed afgesproken entry-criteria:

  • een positief vrijgaveadvies voor de Functionele Acceptatietest (FAT)
  • een positief vrijgaveadvies voor de Gebruikersacceptatietest (GAT)
  • een positief vrijgaveadvies voor de inbeheername
  • een positief resultaat van de Market Readiness van (minimaal) 66% gewogen marktaandeel

Planning zaterdag 24 maart

  • De Go betekent dat zaterdag 24 maart om 8.00 uur de deployment begint. Je hebt dan als marktpartij tijdelijk geen toegang tot de centrale systemen.
  • Om 13.00 uur komt de SR NEDU bijeen om te beoordelen of aan de exit-criteria van de deployment is voldaan.
  • Geeft de stuurgroep een Go voor het einde van de deployment, dan zullen de systemen om 14.00 uur weer open gaan. Hiervan ontvang je opnieuw een nieuwsbericht.

Openstaande bevindingen
Voor de sectorrelease geldt de afspraak dat we geen aanpassingen meer aan de software doen ná de Go voor de go live van de ALV NEDU en vóór de livegang. Tenzij hier zwaarwegende argumenten voor zijn. Deze afspraak staat bekend als de ‘freeze’.

Op vrijdag 9 maart en tijdens de freeze zijn in totaal 2 bevindingen gedaan op de software van de SR2017/VR2018. Er zijn geen verdere openstaande bevindingen dan deze 2. Ze blokkeren de livegang echter niet en vanwege de freeze zullen we ze niet meer oplossen. We gaan daarom live met deze openstaande bevindingen:

  • Voor de marktrollen leverancier, programma- en meetverantwoordelijke: wanneer je via de business service ‘Zoeken van aansluitingen’ zoekt op BAGid, wordt in het responsebericht deze BAGid niet teruggegeven. Verder levert de service wel op de juiste manier alle gevraagde informatie op.
  • Voor de marktrollen leverancier en meetverantwoordelijke: het MeteringPointExtract bevat in CSV-formaat de kolom ‘begindatum’. Deze kolom is verder leeg. De kolom zou niet in het extract moeten staan. In de XML-variant is geen sprake van deze bevinding.

Het is verstandig om te bekijken of deze bevindingen invloed hebben op de werking van decentrale systemen van jouw organisatie. We lossen de bevindingen op in een toekomstige release. Die zal worden gepland door de Sectorplanningscommissie (SPC).

Terug naar overig nieuws