skip to Main Content

Gaat jouw organisatie goed voorbereid van start met de Gebruikersacceptatietest (GAT) van de Sectorrelease 2020 (SR2020)? De komende weken neemt het Projectteam SR2020 contact op met alle deelnemende marktpartijen om een beeld te krijgen van de testscope en om mogelijke vragen te beantwoorden. Kun je zelf geen fictieve testdata genereren? Vraag die dan snel aan bij de regionale netbeheerder van jouw testgroep.

 

GAT vanaf 28 september
De GAT start op 28 september. Als marktpartij ben je ondergebracht in een van de 7 testgroepen. De groepsindeling vind je op mijnNEDU. Ter voorbereiding is het belangrijk te weten of je toegang hebt tot de testomgeving. Op 22 augustus gaat die open.

Projectteam neemt contact op
Van elke marktpartij die meedoet aan de GAT willen we weten welke testscenario’s ze doorlopen tijdens de centraal gestuurde GAT (los van de vrije testen en de kwalificatie). Om hiervan een beeld te krijgen benadert het projectteam de ons bekende contactpersonen van de deelnemende marktpartijen. Dit gebeurt de komende weken per e-mail of telefonisch. Je kunt dan ook zelf vragen stellen om je zo goed mogelijk voor te voorbereiden op de GAT. Heeft jouw organisatie nog geen contactgegevens aangeleverd voor de SR2020 en wil je wel worden benaderd? Stuur je contactgegevens naar: readiness@nedu.nl.

Testdata aanvragen bij regionale netbeheerder
Voor aanvang van de GAT moet je als marktpartij een fictieve dataset gereed maken. Misschien kun je deze testdata niet zelf genereren en heb je hulp nodig van de regionale netbeheerder in jouw testgroep. Vraag de testdata dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 31 augustus 2020) aan bij de regionale beheerder van je testgroep zodat je ze op tijd binnen hebt.

Vragen?
Heb je vragen over het testen, stel ze via projecten@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws