skip to Main Content

Op 8 maart heeft de ALV NEDU besloten om van start te gaan met de Sectorrelease 2017 (SR2017). Ook zijn de issues vastgesteld. Het gaat om IC175-2, IC176, IC180 en om IC208, IC209 en IC210.

De ALV NEDU had eerder dit jaar al issues voor de scope van de SR2017 vastgesteld:

  • IC175-2 – ‘Verbetering informatiestromen Wholesale Gas’
  • IC176 – ‘Meerdere leveranciers op een aansluiting’
  • IC180 – ‘Netverlies gas netbeheerder’

Technische codes
Geen onderdeel van de SR2017 zijn de release-onafhankelijke technische codes die zijn ingevoerd per 1 januari 2017:

  • TC032 – ‘Domeinwaarden controle in berichten’
  • TC028 – ‘Veldlengtes in berichten’

Het zijn wel codes waar je rekening mee moet houden. Met name TC032 betekent een grote opschoonactie bij de invoering van de nieuwe issues.

Ook issues IC208, IC209 en IC210
In de ALV NEDU van 8 maart is het PID (Projectinitiatiedocument) vastgesteld (‘SR2017 PID T1 NEDU’) met IC175-2, IC176 en IC180 in scope. In dit PID waren ook de issues IC208 (‘Optimaliseren data-uitwisseling marktpartijen’), IC209 (‘Klantidentifier’) en IC210 (‘Controle op CER onderdeel van de scope’). In dezelfde ALV NEDU zijn ook deze issues vastgesteld.

Stemming
In de ALV NEDU is bovendien gestemd of issues IC208, IC209 en IC210 in scope moeten komen van de SR2017 met als go-livedatum 25 november. Een meerderheid stemde tegen. De vertegenwoordigers van de marktrollen gaan daarom opnieuw in gesprek met de opdrachtgevers van deze issues: de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het kan zijn dat ACM en AP het niet eens zijn met dit ALV NEDU-besluit.

Sectorrelease volgens planning verder
Het nog te plannen overleg met ACM en AP betekent niet dat wij als sector een afwachtende houding moeten aannemen. De issues zijn immers vastgesteld en daarmee start het project om de issues te releasen. We houden je op de hoogte als er meer duidelijkheid is over de issues uit het Actieplan Dataveiligheid (IC208, IC209 en IC210).

Binnenkort 1e Market Readiness
Met de vaststelling van het PID heeft NEDU de goedkeuring om met de sectorrelease te starten. Dit betekent dat NEDU-leden binnenkort de 1e Market Readiness-uitvraag krijgen. Daarin vragen we wie de projectmanager is namens jouw organisatie.

Bekijk het PID
Het ‘SR2017 PID T1 NEDU’ vind je op mijnNEDU.

Terug naar overig nieuws