skip to Main Content

De ALV NEDU heeft op woensdag 14 november een Go gegeven om te starten met de voorbereidingen van de livegang van de releases in het najaar.

 

De livegang betreft:

  • Najaarsrelease 2018: de technische livegang van issue IC180 ‘Netverliezen gas’ op 24 november en de functionele livegang van issue IC207 ‘Communicatie grootschalige storingen’.
  • Veegrelease 2018: de functionele livegang op 24 november van onder meer de restpunten uit de release rond dataveiligheid.
  • Begeleiden Update Cipher Suites 2018: de uitfasering van onveilige cipher suites per 1 januari 2019 conform issue TC038 en de bijbehorende Request for Change (RFC).

Planning livegang
Vanaf 14 november is er een freeze op de systemen. Op vrijdag 23 november komt de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) bijeen en beslist voor de start van de deployment op zaterdag 24 november vanaf 14.00 uur. In de happy flow komt de SR NEDU die dag om 19.00 uur bijeen en is het einde van de deployment om 20.00 uur.

Terug naar overig nieuws