skip to Main Content

De komende maanden is de livegang van de Sectorrelease 2019 (SR2019) gepland. Momenteel staat de uitvraag naar market readiness uit voor de go live. Welke issues gaan precies live?Zeer kleine release
De SR2019 bestaat uit 2 issues: IC220 ‘Gesloten distributiesystemen (GDS)’ en IC180 ‘Netverliezen gas’. De impact van beide issues is bijzonder klein. IC220 heeft een heel specifieke doelgroep. IC180 is vorig jaar al technisch live gegaan. De functionele livegang is destijds uitgesteld van 1 januari 2019 naar 1 januari 2020.

IC220 ‘Gesloten distributiesystemen (GDS)’
Voor IC220 is alleen een technische aanpassing nodig aan het Centraal Systeem Stuursignaal gas (CSS). Dit gaat samen met een procedure die een GDS-partij moet volgen als die zelfstandig allocatiegegevens wil aanleveren aan Gasunie Transport Services.

Iedere partij die zich wenst aan te melden als GDS-eigenaar, kan dat doen via EDSN. Hiervoor is een zogenoemde onboarding-procedure ontwikkeld. Deze procedure is vanaf november beschikbaar op de website van EDSN. Partijen kunnen zich vanaf 1 december 2019 aanmelden. Op dit moment is er nog geen partij met de officiële marktrol van GDS. Dat is pas vanaf 1 december mogelijk. Daarom gaat IC220 in november alleen technisch live.

De technische livegang van IC220 vindt plaats op donderdagavond 21 november 2019 tijdens het reguliere onderhoudswindow voor CSS. Daarmee heeft de technische livegang zo min mogelijk impact op de systemen.

IC180 ‘Netverliezen gas’
IC180 gaat functioneel live per 1 januari 2020. Om die reden zullen de netverliesgaswaarden in december ingevoerd worden in CSS. De aanlevering van deze waarden moet vóór 1 december gebeuren aan EDSN Beheer. Hoe je dit doet? Volg de beschrijving van de aanleverprocedure op mijnEDSN. Kijk hier naar de CSS-documenten. Neem voor vragen contact op met EDSN Beheer: projecten@edsn.nl.

Geen voorlichting SR2019
Vanwege de zeer beperkte omvang van de SR2019 heeft het projectteam geen voorlichtingsdag georganiseerd. Voorlichting over IC180 was al in 2018. Voor IC220 is de doelgroep te klein en onvoorspelbaar om een voorlichtingsdag voor te organiseren. Voor de Gebruikersacceptatietest (GAT) hebben zich ondanks de oproep in de nieuwsbrief geen nieuwe gegadigden gemeld. Mocht je toch vragen hebben over de SR2019, dan kun je uiteraard altijd terecht bij projecten@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws