skip to Main Content

Het issue IC176 ‘Meerdere leveranciers op een aansluiting’ (MLOEA) is onderdeel van de Sectorrelease 2017/Voorjaarsrelease 2018 (SR2017/VR2018). In het issue wordt onder meer geregeld dat consumenten en bedrijven meerdere allocatiepunten kunnen hebben. Een allocatiepunt is een virtueel punt voor overdracht van energie tussen een consument of bedrijf en het net.

 

In het issue is er sprake van een PAP (primair allocatiepunt) en SAP (secundair allocatiepunt). Het PAP is een virtueel punt voor een eerste energieleverancier. Het punt dat hierna komt voor een andere leverancier is het SAP. Netbeheerders mogen voor een PAP en SAP nieuwe capaciteitstariefcodes (ook wel captarcodes) hanteren. Dit kan vanaf de livegang van de sectorrelease op 24 maart. Nieuwe capaciteitstariefcodes zullen gecommuniceerd worden via het tarievenregister.

Vanaf 1 februari nieuwe capaciteitscodes
In het issue IC192 is de procedure geregeld hoe netbeheerders nieuwe capaciteitscodes moeten opvoeren. Zij zullen hun tarieven minimaal 1 maand vóór livegang communiceren via het tarievenregister. Het nieuwe tarief gaat alleen in op de 1e dag van de maand. Dit betekent dat de netbeheerders 1 februari hun nieuwe capaciteitstariefcodes zullen communiceren. Aan leveranciers de taak om die tarieven te verwerken in hun facturen.

Meer weten?
Heb je vragen over captarcodes? Dan kun je contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende netbeheerder. Je vindt die in het Contactpersonenregister (CPR).

DPM Mutatie en Meetprocessen GV v9.0 op mijnNEDU
Naar aanleiding van MLOEA zijn de ‘Detailprocesmodellen (DPM) Mutatie en Meetprocessen GV v9.0’ gewijzigd. Gebleken is dat het document niet op mijnNEDU stond. Inmiddels kun je het er vinden onder Sectorrelease 2017/Mutatie- en Meetprocessen/DPM. Dit is ook van belang voor de meetverantwoordelijken aangezien dit grootverbruik (GV) raakt.

Terug naar overig nieuws