skip to Main Content

Op mijnNEDU staan enkele nieuwe, belangrijke documenten. Ze hebben te maken met de Request for Change (RFC) 208.3 ‘Correcties op berichtdefinities GetMeteringPointResponse en MasterDataUpdateResponse’. Ook vind je de Q&A-lijst in verband met de laatste voorlichting en de groepsindeling voor de Gebruikersacceptatietest (GAT).

De documenten staan op: mijnNEDU/Release/SectorRelease 2017/Projectmanagement. Het gaat om:

Changes. Onder het kopje Changes staat de door de ALV NEDU voorwaardelijk vastgestelde RFC208.3. De voorwaarde is dat de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) de RFC zou goedkeuren en de Issuecommissie Klant (IC-K) het eens is met de inhoud van de RFC. Zowel de SR NEDU als de IC-K zijn positief. Daarmee is de RFC208.3 vastgesteld en openbaar.

– Servicebeschrijvingen. Naar aanleiding van de laatste RFC208.3 zijn er ook services gewijzigd. Door de grote hoeveelheid wijzigingen hebben we op 12 oktober een grote update doorgevoerd. Nu hebben we alle definitieve versies van de servicebeschrijvingen geplaatst.

Als extra service hebben we alle servicebeschrijvingen ook in 1 zipbestand geplaatst.

Berichtdefinities. Vanwege RFC208.3 heeft de ALV NEDU ook een aantal berichtdefinities gewijzigd en vastgesteld. Daarom hebben we ook hier de bestanden in mijnNEDU grondig geüpdatet en alle definitieve versies geplaatst. Bekijk verder de handige overzichten van welke wijzigingen er wanneer hebben plaatsgevonden.

Als extra service hebben we alle berichtdefinities ook in 1 zipbestand geplaatst.

– Communicatie. Naar aanleiding van de voorlichtingsdag van 12 september hebben we een lijst met vragen en antwoorden (Q&A) opgesteld. De IC-K heeft die inmiddels getoetst. Ook heeft de IC-K vragen en antwoorden toegevoegd die in de afgelopen periode aan hen zijn gesteld.

– Testplan. Ben je ten slotte benieuwd in welke groep jouw organisatie de GAT uitvoert? Bekijk onder het kopje Testplan de definitieve groepsindeling.

Terug naar overig nieuws