skip to Main Content

Bent u actief in de energiesector? Als leverancier, netbeheerder, programma- of meetverantwoordelijke? Word dan lid van NEDU. U beslist mee over toekomstige marktprocessen. De eerste 3 jaar is uw lidmaatschap gratis.

 

Voordelen lidmaatschap

  • Beslis mee over nieuwe marktprocessen. Elke organisatie krijgt 1 stem in de besluitvormende Algemene Ledenvergadering (ALV).
  • Neem deel aan werkgroepen of commissies. Als grote of kleine organisatie geeft u invulling aan de energietransitie.
  • Krijg exclusief toegang tot mijnNEDU. Hierop vindt u alle stukken die uiteindelijk leiden tot gewijzigde marktprocessen. Maar u ziet ook andere interessante documentatie, zoals de performance van de sector.
  • Krijg volop ondersteuning bij (sector)releases. Jaarlijks voeren we 1 of 2 maal wijzigingen door in de marktprocessen. Die gelden ook voor u. Als NEDU-lid ondersteunen we u bij de overgang. Onder meer met voorlichting, documentatie en gebruikersacceptatietesten.

Eerste 3 jaar gratis
Als nieuwe marktpartij kunt u 3 jaar gratis aspirant-lid zijn. U maakt dan gebruik van alle faciliteiten van NEDU. Maar u hebt geen stemrecht in de ALV NEDU. Na 3 jaar wordt het aspirant lidmaatschap omgezet in een volledig lidmaatschap. U gaat dan financieel bijdragen aan de vereniging en u krijgt stemrecht.

Meld u aan
Wilt u meer weten over het lidmaatschap? Of wilt u zich aanmelden? Stuur een e-mail naar secretariaat@nedu.nl.

Lidmaatschap opzeggen?
U kunt vóór het eind van elk kalenderjaar uw lidmaatschap opzeggen. Dit doet u uitsluitend schriftelijk. Houd daarbij rekening met een opzegtermijn van ten minste 4 weken. Zegt u uw lidmaatschap niet tijdig op, dan loopt het door tot het eind van het volgende jaar. Let op: als u vroeg in het jaar opzegt, betaalt u nog steeds voor de rest van dat jaar. In bijzondere gevallen kunt u onmiddellijk stoppen als lid. Lees de voorwaarden in artikel 5 van de statuten van NEDU.