skip to Main Content

De Sectorrelease 2020 gaat op 21 november 2020 live. Maar in overleg met de markt hebben we de livegang van 1 issue vervroegd. IC246 ‘Stamgegevens BRP na GAIN’ gaat al op 4 april 2020 live.IC246 zorgt ervoor dat de programmaverantwoordelijken eerder informatie krijgen om hun balans handhavende taken beter uit te voeren. Het gaat om een nieuw bericht. Daarom is het volgens het vastgesteld Kwalificatiebeleid 2.0 nodig dat programmaverantwoordelijken zich eerst moeten kwalificeren voordat ze gebruik kunnen maken van de nieuwe functionaliteit.

Hoe kun je je kwalificeren?
Wat moet je doen om je als programmaverantwoordelijke te kwalificeren?

  • Roep het requestbericht succesvol aan op de ACT-omgeving van het Portaal/Centraal Aansluitingenregister (C-AR).
  • Vul in het kwalificatietemplate de UUID’s in die worden gegenereerd bij het aanroepen van de requestberichten en vul ook de responses daarop in.
  • Download het kwalificatietemplate op mijnEDSN.
  • Retourneer dit document aan EDSN Operations via projecten@edsn.nl.
  • EDSN Operations zal in de auditlog de berichten controleren.
  • Is het verplichte requestbericht succesvol aangeroepen, dan verstrekt EDSN Operations een certificaat aan jouw organisatie.

Heb je vragen of opmerkingen over de kwalificatie voor IC246? Stuur ze naar projecten@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws