skip to Main Content

Op woensdag 21 oktober hebben we de market readiness voor go live verstuurd. Alle ALV NEDU-leden hebben de uitvraag ontvangen. Want alleen zij zijn gemachtigd om een Go te geven voor hun organisatie.Als organisatie geef je een Go op een aangepaste livegang. De SR2020 gaat functioneel live, maar de volgende onderdelen gaan alleen technisch live tot de benodigde codewijziging is gepubliceerd:

  • IC241: de SJI in het C-AR op “0” laten staan.
  • IC224: fysieke Capaciteit GV (m.u.v. artikel 1 lid 2 en 3 en G2C) in het C-AR leeg laten.
  • IC246: stamgegevens na GAIN enkel m.b.t. KV-aansluitingen niet (meer) verstrekken aan de BRP (dus wel verstrekking bij GV-aansluitingen).

NEDU-lid: reageer per ommegaande
Gezien het kritieke pad voor de go live in de ALV NEDU van 11 november verzoeken wij elk NEDU-lid dringend per ommegaande op de uitvraag voor market readiness te reageren. Let op: alleen het ALV NEDU-lid van jouw organisatie mag deze market readiness beantwoorden. Als projectmanager ben je daarvoor niet gemachtigd.

Terug naar overig nieuws