skip to Main Content

Op vrijdag 9 juli ontving je als programma-, meetverantwoordelijke of regionale netbeheerder een online enquête voor de voorlichting over de Themarelease 2021 (TR2021) – Tranche 1 van het programma Allocatie 2.0. Vul deze enquête in. Dan kunnen we je ook beter faciliteren op de voorlichting op dinsdag 14 september.Voorlichting dinsdag 14 september 2021
De voorlichting vindt dinsdag 14 september 2021 plaats van 9.30 tot 12.00 uur. Je verneemt dan meer over de voortgang van de bouw van de centrale systemen, de testen en verplichte prekwalificatie voor de Markt-Markt-Communicatie (MMC) Hub van TenneT, de testen en kwalificatie voor de centrale systemen, de transitieplannen en de implementatiestrategie. Meld je aan via projecten@nedu.nl.

Terug naar overig nieuws