skip to Main Content

Op donderdag 19 oktober hebben projectmanagers de tweede Market Readiness ontvangen. Controleer of ook jouw organisatie de enquête binnen heeft en reageer direct.

In de Market Readiness-uitvraag gaan we na of je bekend bent met de issues en de documentatie en de belangrijkste aandachtspunten van de Themarelease AS2-AS4. Ook gaan we na of jij of iemand anders de beoogde projectleider is namens jouw organisatie.

Vul de enquête nu in
Heb je nog niet gereageerd op de Market Readiness? Vul de enquête dan nu in. Bij voorbaat dank.

Terug naar overig nieuws