skip to Main Content

Met de Sectorrelease 2017/Voorjaarsrelease 2018 (SR2017/VR2018) nemen we een nieuwe applicatie in gebruik: de centrale klantsleuteladministratie (KSA). Alle leveranciers, zowel leden als niet-leden van NEDU, hebben hierover een uitvraag naar Market Readiness ontvangen.

Bij de livegang van SR2017/VR2018 op 24 maart 2018 moet de KSA gevuld zijn met klantsleutels. Iedere leverancier dient uiterlijk 21 maart een bestand te hebben aangeleverd aan EDSN met daarin de klantsleutels van de aansluitingen waar die verantwoordelijk voor is. Op mijnNEDU en mijnEDSN vind je een gebruikershandleiding om aan de slag te gaan. Via de Market Readiness-uitvraag willen we nagaan of het voldoende duidelijk is hoe je de KSA_bestanden moet aanbieden via de SFTP-server.

Let op: als je op 21 maart niet hebt aangeleverd, moet je na de livegang zelf de klantsleutels uploaden via het B2B-kanaal.

Testen met klantsleutels
Het proces rond het verladen van de klantsleutels, beide via de SFTP en het B2B-kanaal, kan door elke leverancier worden getest tijdens de Gebruikersacceptatietest (GAT). Centraal is de bulkverlading al op performance getest.

Terug naar overig nieuws