skip to Main Content

Onderdeel van de Najaarsrelease 2021 (NR2021) is de langetermijnoplossing van issue IC277. Daarmee wordt het mogelijk om meer dan 5 secundaire allocatiepunten per aansluiting te registreren. Het eerste deel van het issue wordt al aan het eind van Q2 van dit jaar geïmplementeerd.

 

Issue IC176 maakte het mogelijk om meerdere leveranciers op één aansluiting te hebben. Bij de implementatie van het issue, bij de inrichting hiervan in het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) en bij de gegevensuitwisseling is als uitgangspunt genomen dat er nooit meer dan 5 secundaire allocatiepunten per aansluiting geregistreerd zullen worden. Dit leek destijds voldoende.

Vraag naar meer secundaire allocatiepunten
Intussen dienen steeds meer grootverbruikklanten (GV) het verzoek in bij hun netbeheerder om meer dan 5 secundaire allocatiepunten per aansluiting te kunnen registreren. Het gaat daarbij vooral om windparken. Daarom dient IC277 geïmplementeerd te worden. Hiermee is het mogelijk voor GV-aansluitingen om meer dan 5 secundaire allocatiepunten te registreren in het C-AR.

Eerste deel implementatie eind Q2 2021
De implementatie van IC277 vindt plaats in 2 delen. Het eerste deel is gepland aan het einde van Q2 2021. Vanaf dan is het mogelijk om in het C-AR voor GV-aansluitingen meer dan 5 secundaire allocatiepunten te registreren. Ook kun je gewoon switches indienen op deze secundaire allocatiepunten. Verder ontvangen alle betrokken marktpartijen stamgegevens van al deze secundaire allocatiepunten.

Datum implementatie volgt
In het C-AR wordt een validatie aangepast, zodat er voor GV-aansluitingen meer dan 5 secundaire allocatiepunten per aansluiting geregistreerd kunnen worden. Zodra de exacte datum van de implementatie van het eerste deel van IC277 bekend is, zullen we dit per nieuwsbrief melden.

Niet alle secundaire allocatiepunten meteen zichtbaar
Let op: in alle webservices op het C-AR (zoals het bericht met stamgegevens) en C-AR-extracten die betrekking hebben op het primaire allocatiepunt, zie je de EAN-codes van maximaal 5 gekoppelde secundaire allocatiepunten. In de WebGUI van het C-AR komt daarom een waarschuwing te staan en word je geadviseerd te verifiëren of er meer dan de getoonde 5 secundaire allocatiepunten zijn, bijvoorbeeld door op postcode en huisnummer te zoeken. Vervolgens zijn in de WebGUI wel alle secundaire allocatiepunten zichtbaar. Ook in het EAN-codeboek kun je zo alle secundaire allocatiepunten vinden.

Tweede deel implementatie in november 2021
Tijdens de livegang van de NR2021 in november 2021 zal het tweede en laatste deel van IC277 geïmplementeerd worden. Vanaf dan zie je in de WebGUI van het C-AR en alle GV-berichten met betrekking tot het primaire allocatiepunt de EAN-codes van alle gekoppelde secundaire allocatiepunten, ook als het er meer dan 5 zijn.

Terug naar overig nieuws