skip to Main Content

De energietransitie wordt alleen een succes als we goede afspraken maken over het delen van energiedata. Daarom werken we toe naar een afsprakenstelsel om gereguleerde energiedata te delen. Hoe willen we dit realiseren?Op dit moment is de toegang tot data gekoppeld aan de systeemrollen leverancier, netbeheerder, meetverantwoordelijke en programmaverantwoordelijke. Maar er is behoefte om energiedata met meer marktpartijen te delen die betrokken zijn bij besparing en duurzame opwek van energie. Daarnaast stelt nieuwe Europese wetgeving eisen aan het delen van energiedata.

Bredere marktdialoog
Genoeg redenen voor de energiesector om hierover met elkaar, potentiële gebruikers van energiedata en met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in gesprek te gaan. In deze bredere marktdialoog staan verschillende onderwerpen op de agenda. Hoe kunnen we toegang tot en delen van (gereguleerde) energiedata organiseren in een afsprakenstelsel en verankeren in de Energiewet?
Lees meer in dit document over het afsprakenstelsel.

Terug naar overig nieuws