skip to Main Content

De werkzaamheden voor de Najaarsrelease 2021 (NR2021) zijn in volle gang. De release is relevant voor alle marktrollen. Bereid je goed voor en meld je nu nog aan voor de voorlichting op woensdag 2 juni.De NR2021 raakt alle marktrollen: netbeheerders, leveranciers, meet- en programmaverantwoordelijken. In scope zijn de volgende issues:

  • IC259 ‘Registratie MV op S-AP (MLOEA)’
  • IC263 ‘24 maanden dagstanden’
  • IC270 ‘EAN-code overdrachtspunt bij MLOEA GV’ (het gaat om de kortetermijnoplossing)
  • IC277 ‘MLOEA met meer dan 5 secundaire allocatiepunten’ (het gaat om de langetermijnoplossing)

ALV NEDU
Aan de ALV NEDU van 26 mei zijn het sectortransitieplan, de acceptatiecriteria van NEDU en de servicebeschrijvingen en berichtdefinities opgeleverd, zonder die van IC263. Op 30 juni worden de servicebeschrijvingen en berichtdefinities van dit issue opgeleverd aan de ALV NEDU, samen met het testplan voor de Gebruikersacceptatietesten (GAT) en het fallbackplan.

Meld je aan voor de voorlichting op 2 juni
Op woensdagochtend 2 juni organiseren we een voorlichtingssessie met een toelichting op de planning, de inhoud van de issues, de servicebeschrijvingen, berichtdefinities, gebruikerstesten en transitie. Je kunt je hiervoor nog opgeven via projecten@nedu.nl. De go live van de NR2021 is op 20 november 2021. Lees alle vastgestelde informatie op mijnNEDU. Ga naar ‘Releases’ en klik op ‘NajaarsRelease 2021’.

Terug naar overig nieuws