skip to Main Content

Voor de Najaarsrelease 2021 (NR2021) zijn we begonnen met de voorbereidingen op het testen. In september vindt zowel de Functionele Acceptatietest (FAT) als de Gebruikersacceptatietest (GAT) plaats. Hoe verloopt het project verder?Voorlichtingssessie 2 juni
Op woensdagochtend 2 juni vond de voorlichtingssessie plaats. De sessie werd goed bezocht. We lichtten de issues toe die in scope zijn van de NR2021, zowel op functioneel als op technisch vlak. Ook gingen we in op het testen en de transitie. Heb je de voorlichting gemist? Ga naar mijnNEDU voor de presentatie en de Q&A.

ALV NEDU
Op woensdag 30 juni is een volgende stap gezet. In de ALV NEDU zijn het fallbackplan, het testplan voor de Gebruikersacceptatietesten (GAT), de berichtdefinities (SOAP en API) van IC263 (‘24 maanden dagstanden’) en de RFC NR2021.1 (‘Extract Aansluiting IC270’) vastgesteld. De ALV NEDU kreeg ter informatie het mastertestplan en de servicebeschrijvingen van IC263. De vastgestelde documentatie vind je eveneens op mijnNEDU.

Market readiness voor leveranciers
Deze zomer volgt er nog een uitvraag voor market readiness. Daarin vragen we leveranciers of zij beide varianten van issue IC263 gaan gebruiken en implementeren.

Testen vanaf september
Na het zomerreces begint de testfase. Op 13 september begint de FAT. De beoogde deelnemers van de kopgroep voor de FAT zijn inmiddels uitgenodigd en we zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen op deze testen. De daaropvolgende GAT start op 27 september. Daarna moeten marktpartijen zich voor issues IC263 en IC277 (‘MLOEA met meer dan 5 secundaire allocatiepunten’) kwalificeren.

Transitie: ondersteuning meetverantwoordelijken en netbeheerders
Voor de transitie is een klankbordgroep samengesteld. De klankboard groep zal zich onder meer bezighouden met de review van de nog op te leveren transitiedocumenten. Onderdeel van de transitie is de verrijking van gegevens door de meetverantwoordelijken. Dit gebeurt in het kader van IC259 (‘Registratie MV op S-AP (MLOEA)’). Ter ondersteuning levert het transitieteam een lijst met aansluitgegevens voor elke meetverantwoordelijke. Hierin staat ook hoe je de gegevens als meetverantwoordelijke moet gebruiken. Meetverantwoordelijken krijgen enkele malen een geactualiseerde lijst met te verrijken aansluitgegevens. Deze werkwijze hanteren we ook voor netbeheerders in het kader van de schoning voor IC270 (‘EAN-code overdrachtspunt bij MLOEA GV’).

Terug naar overig nieuws