skip to Main Content

De Najaarsrelease 2021 (NR2021) is officieel van start gegaan. Op woensdag 14 april 2021 werd het Projectinitiatiedocument (PID) door de ALV NEDU vastgesteld. De NR2021 is relevant voor alle marktrollen: netbeheerders, leveranciers, meet- en programmaverantwoordelijken.

 

In scope van de NR2021 zijn de volgende issues:

  • IC259 ‘Registratie MV op S-AP (MLOEA)’
  • IC263 ‘24 maanden dagstanden’
  • IC270 ‘EAN-code overdrachtspunt bij MLOEA GV’ (het gaat om de kortetermijnoplossing)
  • IC277 ‘MLOEA met meer dan 5 secundaire allocatiepunten’ (het gaat om de langetermijnoplossing)

Oplevering producten
Voor de volgende ALV NEDU-vergadering (het zogenaamde T1’-moment) worden de volgende producten opgeleverd: het sectortransitieplan, het testplan voor de Gebruikersacceptatietesten (GAT), de acceptatiecriteria en (onder voorbehoud) de servicebeschrijvingen en berichtdefinities. Ook zit hierbij het PID van de NR2021 in versie T1’ met daarin de definitieve planning. Uiterlijk voor de ALV NEDU van 30 juni worden de volgende producten opgeleverd: de sectorprocesafspraken, het fallbackplan, de entry- en exitcriteria en de communicatie- en commandostructuur.

Alle vastgestelde informatie vind je op mijnNEDU. Ga naar Releases en klik op NajaarsRelease 2021.

Voorlichting op 2 juni: meld je aan
Op 2 juni vindt van 9.30 tot 11.30 uur een online voorlichtingssessie plaats. Je kunt je hiervoor alvast opgeven via projecten@nedu.nl. Daar word je ook geïnformeerd over de GAT, die op maandag 27 september start. De go live van de NR2021 is op 20 november 2021.

Terug naar overig nieuws