skip to Main Content

De Najaarsrelease 2021 is afgerond. Het was de laatste reguliere release onder de vlag van NEDU. Op 1 april 2022 draagt NEDU de taken over aan het nieuwe Beheer Afsprakenstelsel (BAS). Vóór die tijd richten we ons verder op het programma Allocatie 2.0 en de eerste Tranche, die bij een happy flow 19 maart 2022 live gaat. De resultaten van de Kopgroeptesten zijn bemoedigend met tot nu toe slechts 2 bevindingen.Start Tranche 2
Op 15 december was de laatste reguliere ALV NEDU van 2021 én het T1-moment voor Tranche 2 van Allocatie 2.0. De ALV NEDU stelde hiervoor het Projectinitiatiedocument (PID) NEDU vast, het PID Simulatie (een project voor issue IC273), de Business Requirements Specifications (BRS), de servicebeschrijvingen en de berichtendefinities. Daarmee is het startschot gegeven voor de implementatie van deze tweede Tranche.

Servicebeschrijvingen, voorbeeldberichten en BRS vertaald
In de ALV is ook bepaald dat alle vastgestelde servicebeschrijvingen, voorbeeldberichten en BRS vanaf 15 december 2021 vertaald worden naar het Engels. De Nederlandse versies blijven echter de vastgestelde, leidende versies. De vertaalde versies worden niet vastgesteld maar ter informatie aangeboden. Dit om verschil in status aan te geven.

Vastgestelde documenten Tranche 1 en 2
Lees meer over de op 15 december vastgestelde, belangrijke documenten van Tranche 1 en Tranche 2.

Terug naar overig nieuws