skip to Main Content

Met de Themarelease 2021 (TR2021) – Tranche 1 van het programma Allocatie 2.0 worden nieuwe XML-berichten geïntroduceerd. Als meetverantwoordelijke, programmaverantwoordelijke of (facilitair) netbeheerder dien je deze berichten te gaan uitwisselen met TenneT. Je moet daarvoor eerst een aantal testen en ten slotte een kwalificatieproces doorlopen. Voor het doorlopen van de Connectie- en Semantische testen neem je zo spoedig mogelijk contact op met TenneT. TenneT coördineert deze testen. De Gebruikersacceptatietesten (GAT) worden centraal gecoördineerd door NEDU.Van het programma Allocatie 2.0 is TR2021 of Tranche 1 in volle gang. Als startpunt voor de markt verzorgden wij op 23 maart 2021 een drukbezochte online voorlichting. De presentatie en alle andere documentatie kun je vinden op mijnNEDU (onder ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’)’.

Verplichte test en kwalificatie
Onderdeel van de TR2021 is de Markt-Markt-Communicatie (MMC) Hub van TenneT. Via deze hub zal TenneT nieuwe XML-berichten uitwisselen met marktpartijen. Conform wetgeving (vastgelegd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in artikel 13.33) mag je na de implementatie van TR2021 alleen nog maar deze berichten gebruiken. Hiervoor doorloop je eerst een aantal Connectie- en Semantische testen bij TenneT. In januari 2022 volgt de GAT en het verplichte kwalificatieproces. Doe je geen kwalificatie, dan kun je in de toekomst geen berichten meer uitwisselen met TenneT.

Voor meet-, programmaverantwoordelijken en facilitair netbeheerders
TenneT wil zo spoedig mogelijk in contact te komen met de marktpartijen die de XML-berichten moeten gaan gebruiken. Het gaat om de volgende partijen:

  • Alle meetverantwoordelijken (MV)
  • Programmaverantwoordelijken (PV) met een ‘volledige’ erkenning
  • Programmaverantwoordelijken die nog geen aansluitingen hebben, maar wel de intentie hebben om die te realiseren
  • Facilitair netbeheerders (FNB) van een gesloten distributiesysteem (GDS)

Neem spoedig contact op met TenneT
Je kunt je contactgegevens doorgeven via allocatie2@tennet.eu. Vervolgens stemt TenneT de planning van de Connectie- en Semantische testen met jou af. Zo sluit ook jouw organisatie soepel aan op de MMC Hub en het test- en kwalificatieplatform (TQF) van TenneT. Bekijk ook alvast de handleiding voor het testen en kwalificeren op mijnNEDU (onder ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, map ‘Testen’, in de submap ‘Testen MMC-hub (english)’).

Soorten berichten
Het test- en kwalificatieproces gaat om de volgende berichtuitwisselingen:

Planning

  • Connectietesten (MMC Hub) – is vanaf 1 juni 2021 mogelijk
  • Semantische testen (MMC Hub en TQF) – tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021
  • GAT-testen inclusief kwalificatietesten voor onder meer MMC Hub (gecoördineerd door NEDU) – tussen 3 januari 2022 en 1 februari 2022
  • Go live – 19 maart 2022
Terug naar overig nieuws