skip to Main Content

De Wet Bescherming Persoonsgegevens verbiedt dat tijdens het testen gebruikgemaakt wordt van productiedata. Dit gold al langer, maar de handhaving is aangescherpt.

Als partij die de testomgeving ter beschikking stelt, heeft EDSN een zogenoemde zorgplicht om testen met productiedata te voorkomen. Daarom stelt EDSN vóór de Gebruikersacceptatietest (GAT) aan alle deelnemers de vraag of ze niet van plan zijn met productiedata te gaan testen.

Eigen verantwoordelijkheid
Uiteindelijk is het de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om ook daadwerkelijk niet met productiedata te testen. EDSN is hierin slechts faciliterend. Maar als EDSN merkt dat er toch met productiedata getest wordt, dan heeft zij wel de verplichting dit kenbaar te maken aan de juiste autoriteiten. Inhoudelijk stelt EDSN geen andere of verdere verplichtingen dan door de wet worden opgelegd.

Terug naar overig nieuws