skip to Main Content

Op 26 april heeft de ALV NEDU de nieuwe data vastgesteld voor de migratiemomenten van Themarelease AS2-AS4 (TR AS2-AS4). Migratiemoment 1 is op 19 juni 2018 en migratiemoment 2 op 3 juli 2018. De migratieperiode komt uitvoerig aan bod tijdens de laatste voorlichting van 17 mei.

Voorafgaand aan het eerste migratiemoment is er een productieconnectiviteitstest. Het is belangrijk om daaraan mee te doen. Je kunt dan nagaan of je connectie tot stand kunt brengen met de productieomgeving van de centrale hub Nexus. Je controleert dan ook of alle instellingen rond certificaten en endpoints goed in je eigen systemen zijn gewijzigd.

Testplanning volgt volgende week
De productieconnectiviteitstest is van 22 mei tot en met 8 juni. Volgende week is de planning bekend en kun je zien wanneer welke partij deze test kan uitvoeren.

Voorlichting op 17 mei
Op 17 mei is er een telefonische voorlichtingssessie via Skype, zowel in het Nederlands als in het Engels.. Hierin geven we meer uitleg over de productieconnectiviteitstest en migratieperiode. Zo weet je precies hoe je de komende weken dit project succesvol afrondt. Meld je nu alvast aan voor de voorlichtingssessie door een e-mail te sturen naar: projecten@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws