skip to Main Content

Naast de Themarelease 2021 komt er dit jaar een tweede release: de Najaarsrelease 2021 (NR2021). Deze release staat los van het programma Allocatie 2.0 en eindigt met de go live op 20 november 2021. Vanwege een gewijzigde scope is de NR2021 relevant voor leveranciers, landelijke en regionale netbeheerders, meet- en programmaverantwoordelijken.

 

Uitgebreide scope
Pas laat, toen issue IC270 in scope moest komen van een release, is besloten om de NR2021 in te richten. Ook IC259 kwam erbij. Dit issue hoorde eerst bij de Themarelease 2021 (TR2021) maar is door middel van een RFC verplaatst van de TR2021 naar de NR2021. Inmiddels heeft de ALV NEDU op advies van de Sectorplanningscommissie (SPC) en de Sectorstuurgroep (SSG) nog 2 issues in scope genomen in de NR2021. De ALV NEDU heeft op 3 maart 2021 de volgende scope vastgesteld voor deze release:

  • IC259 ‘Registratie MV op S-AP (MLOEA)’
  • IC263 ‘24 maanden dagstanden’
  • IC270 ‘EAN-code overdrachtspunt bij MLOEA GV’ (het gaat om de kortetermijnoplossing)
  • IC277 ‘MLOEA met meer dan 5 secundaire allocatiepunten’ (het gaat om de langetermijnoplossing)

Livegang verzet naar 20 november 2021
Naast de scope is de go live-datum veranderd. De livegang is verschoven van 23 oktober naar 20 november 2021. Deze nieuwe datum is mogelijk, omdat de testfase van de Themarelease 2021 pas op 29 november start met de Functionele Acceptatietest (FAT).

Planning
Op 14 april staat het Projectinitiatiedocument (PID) van de NR2021 op de agenda van de ALV NEDU. Daarmee gaat de NR2021 officieel van start. Het testplan, het transitieplan en de bijbehorende ingangsdocumentatie zullen naar alle waarschijnlijkheid worden vastgesteld op 26 mei. De voorlichting over de NR2021 is voorlopig gepland op 2 juni.

Meer weten?
Kijk op mijnNEDU voor onder meer de issues in scope.

Terug naar overig nieuws