skip to Main Content

Voor dit jaar staan 3 nieuwe releases op het programma. Een ervan heeft effect op alle marktpartijen. Zo schakelt de hele energiesector over op nieuwe cipher suites. Hoe je je op de releases kunt voorbereiden? Kom naar de voorlichtingssessie van NEDU.

 

Op 23 mei 2018 zijn in de ALV NEDU de projectbrieven vastgesteld voor de 3 projecten. Het gaat om:

  • Najaarsrelease 2018
  • Veegrelease 2018
  • Begeleiden Update Cipher Suites 2018

Daarmee zijn de projecten van start gegaan.

Najaarsrelease: 2 issues in scope
In de Najaarsrelease staan 2 issues centraal. In issue IC180 ‘Netverliezen gas’ gaat het om administratieve processen om netverschillen toe te wijzen aan netbeheerders. Issue IC207 ‘Communicatie grootschalige storingen slimme meters’ beschrijft afspraken om bij grootschalige storingen een nieuwe code te communiceren naar de betrokken marktpartijen. De release gaat op 24 november 2018 live. De ingangsdatum voor IC180 is vooralsnog 1 januari 2019.

Veegrelease: oplossen openstaande bevindingen
De Veegrelease bevat 6 bevindingen (VR1 tot en met VR6) die voortkomen uit de Sectorrelease 2017/Voorjaarsrelease 2018 (SR2017/VR2018). Ze zijn omschreven in de ‘Notitie inhoud veegrelease SR2017VR2018 0.61’ van de Issuecommissie Klant (IC-K). Ook deze release gaat op 24 november live.

Begeleiden Update Cipher Suites 2018: nieuwe standaard voor alle marktpartijen
Bij de cipher suites gaat het om een afspraak op het gebied van beveiligingsstandaarden voor berichtenuitwisseling. Issue TC038 ‘Jaarlijkse update Cipher Suites 3.0’ beschrijft welke cipher suites onveilig zijn bevonden en welke voldoende veilig. Er zijn updates nodig naar soort en typen die zijn beoordeeld met een hoger beveiligingsniveau. Deze release gaat 24 november technisch live. Maar tot 1 januari 2019 is er sprake van een duale fase waarin oude cipher suites nog getolereerd worden.

Selecteer een projectmanager
De 3 projecten worden gecombineerd uitgevoerd. Op 14 juni hebben alle betrokken marktpartijen voor 2 of 3 releases een uitvraag naar Market Readiness ontvangen. Hierin vragen we de NEDU-leden (primair gemachtigden) en contactpersonen van ODA’s om een projectmanager te selecteren. Heeft jouw organisatie al gereageerd?

Meld je aan voor de voorlichting
Voor een soepel verloop van het project organiseren we 18 september eenmalig een voorlichtingsbijeenkomst. De betreffende projectmanagers krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze voorlichting.

Vanaf juli meer informatie op www.nedu.nl
Op de ALV NEDU van 4 juli 2018 zullen de Projectinitiatiedocumenten (PID’s) van de releases worden vastgesteld. Vervolgens komt alle benodigde informatie op mijnNEDU en voor zover relevant voor de ODA’s op www.nedu.nl.

Terug naar overig nieuws