skip to Main Content

Op 14 juli is er een extra ALV NEDU gehouden. Tijdens deze ALV NEDU zijn 2 RFC’s vastgesteld voor de Themarelease 2021 (TR2021) – Tranche 1 Allocatie 2.0. Het gaat om RFC TR2021.5 ‘Technische validaties Allocatie 2.0 berichtenverkeer’ en RFC 294.4 ‘Tijdigheid maandelijkse bericht tijdseries ELK’. Je kunt de RFC’s vinden op mijnNEDU.RFC TR2021.5 ‘Technische validaties Allocatie 2.0 berichtenverkeer’
RFC TR2021.5 heeft betrekking op het documenteren en implementeren van technische validaties voor het Allocatie 2.0-berichtenverkeer en het aanpassen van de acknowledgement- en response-berichtdefinities voor het eenduidig en transparant afwijzen van een gecompromitteerd notification- of requestbericht. Gebleken is namelijk dat er in de huidige documentatie en berichten niet voorzien is in het uitvoeren van technische validaties, bijvoorbeeld of de ‘MessageID’ uniek is. Deze RFC voegt daarom 8 technische validaties toe.

Bijbehorende servicebeschrijvingen en berichtdefinities later goedgekeurd
Door de RFC TR2021.5 zullen er 4 servicebeschrijvingen en 5 berichtdefinities worden aangepast. De Stuurgroep Releases (SR NEDU) heeft in dezelfde ALV NEDU het mandaat van de ALV NEDU gekregen om tijdens het zomerreces naast RFC’s ook berichtdefinities goed te keuren en servicebeschrijvingen te laten passeren. Omdat deze documentatie niet gereed was op 14 juli komt de SR NEDU extra bijeen op vrijdag 23 juli om de berichtdefinities goed te keuren. Na goedkeuring worden ze direct op mijnNEDU geplaatst. Ook zullen de aangepaste servicebeschrijvingen gepubliceerd worden. Ga hiervoor naar ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’ en de map ‘Berichtdefinities & Business Services’.

De WSDL-bestanden en de technical guide worden begin augustus op myTennet geplaatst. De link naar myTennet vind je ook onder ‘TR2021-tranche 1 A2.0’ op mijnNEDU. Gezien de complexiteit van deze RFC ondersteunt de MMC Hub (tijdelijk) 2 versies van de berichtdefinities in de TQF-omgeving: de nieuwe versie op basis van deze RFC en de voorgaande versie. Hierdoor kunnen marktpartijen ook nog testen met de voorgaande versie van de berichtdefinities.

Door de RFC worden de volgende servicebeschrijvingen aangepast:

  • Business service Uitwisselen meetgegevens tijdseries
  • Business service Uitwisselen meetgegevens volumes installatie
  • Business service Uitwisselen meetgegevens volumes en meterstanden
  • Business service Uitwisselen herzieningsverzoeken

Door de RFC worden de volgende berichtdefinities aangepast:

  • MeasurementSeriesAcknowledgement
  • VolumeInstallationSeriesAcknowledgement
  • VolumeSeriesAcknowledgement
  • MeasurementSeriesRevisionResponse
  • AllocationVolumeRevisionResponse

RFC 294.4 ‘Tijdigheid maandelijkse bericht tijdseries ELK’
Als onderdeel van issue IC249 ‘Meetwaarden GV’ wordt voor allocatiepunten elektriciteit (ELK) met de allocatiemethode telemetrie een maandelijks bericht met volumes per onbalansverrekeningsperiode geïmplementeerd. Dit maandelijkse bericht komt naast het dagelijkse bericht met volumes per onbalansverrekeningsperiode. Gezien de omvang van het maandelijkse bericht en de te verwachten verwerkingstijd in de keten (de MMC Hub en ontvanger) is het verstandiger de bulk van de maandelijkse berichten niet tegelijk te versturen met de dagelijkse berichten. De RFC regelt een procesafspraak met de meetverantwoordelijken om de maandelijkse berichten elektriciteit met volumes per onbalansverrekeningsperiode alleen tussen 12.00 en 23.59 uur te sturen.

Bijbehorende servicebeschrijving later goedgekeurd
Door de RFC wordt de volgende servicebeschrijving aangepast:

  • Business service Uitwisselen meetgegevens tijdseries

Deze business service passeert de SR NEDU van 23 juli en zal daarna gepubliceerd worden op mijnNEDU.

Terug naar overig nieuws