skip to Main Content

Op 15 december 2021, bij de vergadering van de ALV NEDU, kan de implementatie van Tranche 2 van Allocatie 2.0 van start gaan. De ALV NEDU zal dan gevraagd worden de ingangsdocumenten van dit nieuwe project vast te stellen. Het gaat naast het Projectinitiatiedocument (PID) om alle documentatie voor de bouw van nieuwe of gewijzigde berichten. Bij het schrijven van deze ingangsdocumentatie hebben de werkgroepen op basis van voortschrijdend inzicht 2 Requests for Change (RFC’s) opgesteld. Deze zijn op de ALV NEDU van 3 november vastgesteld.RFC 276.1 ‘Update o.b.v. werkgroep C1 en codewijzigingsvoorstel’
Met de implementatie van de RFC 276.1 ‘Update o.b.v. inzichten vanuit de berichtenwerkgroep C1 en de actuele versie van het codewijzigingsvoorstel’ wordt een aantal doelen bereikt:

  1. Issue IC276 ‘Alloceren GV-TMT en KV-SMA per energierichting’ wordt in lijn gebracht met de in berichtenwerkgroep C1 van de Design Authority programma Allocatie 2.0 gemaakte keuzes, met de Business Requirements Specifications (BRS) en de Business Services.
  2. IC276 wordt in lijn gebracht met de laatste versie van het codewijzigingsvoorstel.
  3. In IC276 wordt een aantal kleine foutjes verwijderd.

Tegelijk met de vaststelling van deze RFC is versie 2.0 van IC276 opgeleverd.

RFC 253.1 ‘Uitbreiden reden ontstane verschillen’
De Autoriteit Consument & Markt wil periodiek (maandelijks of per kwartaal) een rapport ontvangen dat inzicht geeft in het aantal telemetriecorrecties die het gevolg zijn van een onjuiste overzetverhouding. Dit komt naar voren uit de gezamenlijke versnellingsaanpak van Netbeheer Nederland en Vereniging Meetbedrijven Nederland in het kader van non-conformiteit en de E64-problematiek rondom overzetverhoudingen. Maar op basis van het bestaande meetcorrectierapport (MCR) vanuit issues IC237 (‘Overleg bij meetfouten grootverbruik’) en IC253 (‘Uitbreiden meetcorrectierapport’) en bestaande C-ARM-rapportages is dit niet mogelijk. Met de invoering van RFC 253.1 ‘Uitbreiden reden ontstane verschillen’ kan hier wel aan worden voldaan. Het issue wordt aangepast conform het tekstvoorstel in de RFC.

Tegelijk met de vaststelling van deze RFC is versie 2.0 van het IC253 opgeleverd.

Terug naar overig nieuws