skip to Main Content

In 2020 wordt de Sectorrelease 2020 (SR2020) geïmplementeerd. Het gaat om een grote release waarbij 6 issues live moeten op 21 november 2020. De release heeft impact op de landelijke netbeheerders, regionale netbeheerders, leveranciers, programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken.Issues
De volgende issues zijn in scope:

  • IC218 ‘Stoppen uitwisseling verblijfsfunctie en complexbepaling’
  • IC223 ‘Correctie onterecht klantproces GV’
  • IC224 ‘Verplichting aansluitcapaciteit GV in AR’
  • IC237 ‘Overleg bij meetfout grootverbruik elektriciteit’
  • IC241 ‘Standaard jaarvolume invoeding en afname (SJI en SJA)’
  • IC246 ‘Stamgegevens BRP na GAIN’

Market readiness: geef een projectmanager door
Voor de SR2020 hebben de vertegenwoordigers van de ALV NEDU een market readiness ontvangen. De bedoeling is dat zij doorgeven wie de projectmanager en eventueel de testmanager is namens hun organisatie. Veel partijen hebben nog niet gereageerd op deze uitvraag. Dit betekent dat wij voor hen de vertegenwoordiger van de ALV NEDU gebruiken als contactpersoon, totdat ze alsnog een projectmanager doorgeven.

Voorlichting in maart
Voor de project- en testmanagers organiseren we in de eerste week van maart een grote voorlichting. Hierin lichten we alle issues toe. Welke impact hebben ze op de systemen? Denk aan het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) maar ook aan de Centralisatie Allocatie Reconciliatie en Meetdata (C-ARM). Wanneer en hoe gaan we testen? Wat zijn de transitieaspecten van elk issue? We nemen de volledige planning tot aan de livegang door. Na afloop weet je precies wat er van jou als marktpartij wordt verwacht.

Ook voor niet-leden
Ben je geen lid van NEDU maar wil je wel de voorlichting bijwonen? Dat kan! Stuur je verzoek uiterlijk vrijdag 14 februari naar projecten@nedu.nl..

Terug naar overig nieuws