skip to Main Content

Voor de Themarelease 2021 (TR2021) – Tranche 1 Allocatie 2.0 is op de ALV NEDU van woensdag 26 januari nog een RFC vastgesteld. Het gaat om RFC 249.7 ‘Koppelingspunt distributienetten GAS en G2cC’.De RFC lost de volgende problemen op:

  • Met de koppelingspunten van distributienetten gas is geen rekening gehouden met de aanlevering van de benodigde maandpiek. Maar die wordt door de regionale netbeheerders wel verwacht en is nodig voor de facturatie.
  • Met alleen maandvolumes zijn de regionale netbeheerders voor het onderlinge facturatieproces met betrekking tot deze koppelingspunten niet in staat om per uur de juiste calorische waarden te berekenen en te factureren op basis van een maandpiek, inclusief de bijbehorende calorische waarde.
  • Er is ten onrechte een verplichting voor het aanleveren van de maandpiek gas in de business servicebeschrijving beschreven. Die wordt bij geprofileerde gasaansluitingen niet gemeten en kan dus ook niet worden aangeleverd.

RFC en andere documentatie op mijnNEDU
De RFC kun je terugvinden op mijnNEDU: ‘Release’, ‘TR2021-tranche 1 A2.0’, ‘3. RFC’s’. In de komende weken zullen de Business Requirements Specifications (BRS) ‘Meetgegevens en reclamaties meetgegevens GV’ en 2 servicebeschrijvingen worden aangepast conform de tekst in de RFC. Zodra deze gereed zijn, plaatsen we die onder voorbehoud op mijnNEDU. De marktrollen in scope (TenneT, de regionale netbeheerders en meetverantwoordelijken) kunnen daar dan al gebruik van maken. Deze documentatie wordt op de ALV NEDU van woensdag 9 maart vastgesteld.

Terug naar overig nieuws