skip to Main Content

In 2016 heeft de sector een gezamenlijke certificatenwissel gedaan. Dit gebeurde met het project Certificatenwissel. De toen aangeschafte certificaten zijn 3 jaar geldig. Ze verlopen dus dit voorjaar. De meeste partijen hebben al nieuwe. Wissel ook tijdig. Anders kun je niet meer communiceren met andere marktpartijen.De in 2016 aangeschafte certificaten hebben een geldigheidsduur van 3 jaar. Ze verlopen dus dit voorjaar. Daarmee is een nieuwe certificatenwissel nodig. Het NEDU Bureau begeleidt deze wissel niet met een gezamenlijk project voor de gehele sector. De reden is dat de huidige certificatenwissel als regulier wordt gezien en daarom minder risicovol, omdat:
• alle partijen nu al bij KPN zitten en zich niet meer hoeven te identificeren;
• er geen overgang meer is naar de private root van de PKIoverheid (dit is al in 2016 gebeurd);
• er geen parallelle release is met invloed (zoals het project TLS 1.2 in 2016).

Wissel zelf tijdig van certificaten
Er is dus geen gezamenlijk project. Wel willen we de sector eraan herinneren om tijdig van certificaten te wisselen. Gelukkig hebben de meeste partijen dit al gedaan, maar nog niet iedereen. Waarschijnlijk is de uiterste deadline voor de wissel juni 2019. KPN informeert partijen vooraf over het verlopen van certificaten. Maar misschien wordt dat bericht gestuurd naar de verkeerde contactpersoon. Of misschien wordt het over het hoofd gezien. Onderneem daarom zelf actie als dat nodig is. Dit is belangrijk, want communicatie met andere marktpartijen kan alleen met geldige certificaten.

Vragen?
Heb je vragen over de certificatenwissel? Stuur ze naar servicedesk@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws