skip to Main Content

In september stelde de ALV NEDU de Request for Change (RFC) 263.2 ‘Verplaatsing go-live IC263 naar sleeprelease’ vast voor de Najaarsrelease 2021 (NR2021). Daarmee is de livegang van issue IC263 ‘24 maanden dagstanden’ verplaatst naar 27 november. Voor IC263 is een separaat implementatieplan opgesteld. Dit plan is in de extra ALV NEDU van woensdag 13 oktober vastgesteld.Het implementatieplan voor IC263 vind je op mijnNEDU: ‘Release’, ‘NajaarsRelease 2021’, ‘Testen en Transitie’, ‘Transitie’.

Extra ALV NEDU voor go live
Na de succesvolle Functionele Acceptatietest (FAT) voor de overige issues verloopt ook de Gebruikersacceptatietest (GAT) voorspoedig. Hierna volgt een belangrijke uitvraag voor market readiness gericht aan de ALV NEDU-leden van de marktpartijen. Zij geven aan of ze gereed zijn om op een extra ALV NEDU een go te geven voor de go live. Deze extra ALV NEDU is gepland op woensdag 10 november.

Terug naar overig nieuws