skip to Main Content

Er is verwarring ontstaan over de datum waarop we de voorlichting van de Sectorrelease 2020 organiseren. In april verscheen een bericht met een VOORLOPIGE datum. Die datum is herzien. Zoals in mei aangekondigd vindt de sessie DEFINITIEF plaats op DINSDAG 30 JUNI.

Terug naar overig nieuws