skip to Main Content

Per 1 april 2022 houdt NEDU op te bestaan. Vanaf die datum is MFFBAS actief. Wat houdt deze overgang in en waar gaat de nieuwe organisatie zich op toeleggen? Klaas Hommes, directeur van BAS, legt uit.Hoe het energiesysteem er in de toekomst uit gaat zien, weet niemand. Duidelijk is wel dat het een stuk complexer wordt door de energietransitie. Met meerdere energievormen, decentrale opwek en onvoorspelbaarheid in gebruik en productie. Om daar meer greep op te krijgen is de uitwisseling van energiedata steeds belangrijker geworden.

Marktfaciliteringsforum (MFF)
‘In 2019 hebben alle partijen in de energiesector hun schouders gezet onder een nieuw initiatief om het delen van data zo efficiënt en transparant mogelijk te maken’, vertelt Hommes. ‘Daarnaast moet het voor energiegebruikers gemakkelijker worden om te bepalen welke data zij delen. Deze wensen leidden tot de oprichting van het Marktfaciliteringsforum.’

Uiteenlopende leden
Het Marktfaciliteringsforum (MFF) is een onafhankelijke bemiddelaar voor uitwisseling van energiedata. Anders dan bij NEDU kunnen partijen buiten de huidige marktrollen zich aansluiten: van netbeheerders tot vergelijkingssites, van leveranciers tot consumentenverenigingen en van meetverantwoordelijken tot e-mobility providers. ‘Samen maken we afspraken over het delen van data’, zegt Hommes.

Nieuwe energiewetgeving
Volgens Hommes is het MFF echt toegerust op de aankomende energiewetgeving en de uitdagingen van de energietransitie. ‘Er is een nieuw regelgevend kader opgezet om de Europese doelen lokaal te realiseren, zowel voor de bestaande systeemprocessen, zoals rond switchen, alloceren en balanceren, als voor datadeelprocessen. Denk bij dit laatste aan met data nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor bijvoorbeeld eindgebruikers. Binnen het MFF kunnen we daar samen duidelijke afspraken over maken, ook als het gaat om privacy.’

Beheerder Afspraken Stelsel (BAS)
De afspraken die binnen het MFF zijn gemaakt, moeten natuurlijk ook in de praktijk worden nageleefd, benadrukt Hommes. ‘Daarom is er BAS: het Beheerder Afspraken Stelsel. BAS is een bv dat in opdracht van de vereniging MFF de gemaakte afspraken implementeert en monitort.’ De bedoeling is dat MFFBAS de marktfacilitering op tal van vlakken verbetert, zoals beter inzicht in data voor eindgebruikers, snellere en transparante besluitvorming over proces- en IT-aanpassingen en voldoende afspraken over kwaliteit en tijdigheid van processen en data.

Use cases implementeren
Het MFF moet een open, transparant forum zijn waarin alle belanghebbenden met elkaar voorstellen bespreken en vaststellen om de energiemarkt beter te laten functioneren. ‘Hoe dit werkt? Als lid van MFF kun je een use case op de agenda zetten rond datadelen of systeemprocessen. De MFF-leden stemmen of de use case verder wordt uitgewerkt. Zo ja, dan zal een Topic Manager een plan van aanpak opstellen die na goedkeuring van het MFF geïmplementeerd wordt.’

Overgang 1 april
Het Afsprakenstelsel treedt vanaf 1 april 2022 in werking. Hommes: ‘De eerste bijeenkomst zal snel daarna plaatsvinden.’ Op woensdag 6 april is een eerste informele bijeenkomst in Amersfoort. MFFBAS is druk bezig leden te werven. ‘NEDU-leden stappen nu één voor één over.’

Meer informatie
Wil je meer weten? De website van MFFBAS is inmiddels live.

Terug naar overig nieuws