skip to Main Content

Op vrijdag 18 juni hebben wij je via deze nieuwsbrief geïnformeerd over de start van de transitiefase om het toonfrequent-signaal (TF) uit te faseren. Inmiddels zitten we midden in die transitie. Donderdag 1 juli 2021 wordt het TF-signaal voor tariefschakeling administratief uitgefaseerd (zie issue IC240 ‘Landelijke gelijktijdige uitfasering TF-signaal’).Fase 1: software inmiddels uitgerold
Vorige week is in fase 1 de software voor issues IC240 en IC241 (‘Standaard jaarvolume invoeding en afname (SJI en SJA)’) succesvol uitgerold op de productie-omgeving van de centrale systemen. Met een conversie zijn de nog niet gevulde SJA- en SJI-velden in het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) gevuld met de waarde ‘0’ met een effectueringsdatum van 1 juli (zie IC241 SJI/SJA).

Huidige fase 2: dataconversie
Op dit moment zitten we in fase 2: er wordt een dataconversie uitgevoerd waarbij de profielcategorie van de betreffende aansluitingen wordt aangepast. De SJA’s worden gesommeerd op SJA Normaal en SJA Laag wordt ‘0’ met een effectueringsdatum van 1 juli (zie IC240 Uitfasering TF).

Let op: vrijdag 2 juli stam- en eventueel meetdataberichten actief ophalen
Op vrijdag 2 juli wordt actie van jou verwacht. Het verzoek aan jou als marktpartij is om vanaf de start van die dag (vanaf 0.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag) stamberichten actief op te halen. Tijdens deze fase 3 wordt door de effectuering van de aanpassingen in het C-AR een grote hoeveelheid stamberichten aangemaakt. Voor de betreffende aansluitingen worden ook meterstanden berekend (met uitzondering van aansluitingen met een ‘open’ event; zie IC240 Uitfasering TF). De leveranciers ontvangen dus ook meetdataberichten die opgehaald moeten worden via de Meetdata Distributie (MDD).

Fase 4 vanaf 5 juli: berekening meterstanden
In de vierde en laatste fase van de transitie van maandag 5 juli tot en met donderdag 22 juli 2021 vindt de berekening van meterstanden naar aanleiding van eventstanden plaats (zie IC240 Uitfasering TF). Hiervoor hoef je als marktpartij geen specifieke actie te ondernemen, omdat de hoeveelheden meetdataberichten die hierbij worden aangemaakt, beperkter zullen zijn.

Updates via deze nieuwsbrief
Er volgen nog 2 nieuwsbrieven in deze transitieperiode: op donderdag 1 juli en aan het einde op vrijdag 23 juli.

Meer informatie
Meer informatie over het uitfaseren van het TF-signaal is te vinden op mijnNEDU. Heb je na het lezen van deze informatie vragen? Stel ze via projecten@edsn.nl. Wij wensen je succes met je werkzaamheden voor deze transitie.

Terug naar overig nieuws