skip to Main Content

De Themarelease 2021 (TR2021) is inmiddels begonnen. Het is belangrijk om als organisatie goed aangehaakt te zijn. Zeker als er in het eerste kwart van 2021 een voorlichting komt over de TR2021 en het programma Allocatie 2.0. Mis die niet en geef daarom nu de naam van de projectmanager door namens jouw organisatie. Ook als je niet lid bent van NEDU.Uitvraag aan ALV NEDU-leden
Alle ALV NEDU-leden hebben op 1 december een uitvraag voor market readiness ontvangen per e-mail. Het is een zeer korte enquête met het verzoek om per direct een projectmanager op te geven voor de TR2020, de eerste tranche van het programma Allocatie 2.0. Op 10 december hebben we een herinnering gestuurd naar alle leden die nog niet hadden gereageerd. Helaas is de respons nog steeds lager dan verwacht.

Rol van de projectmanager
Waarom is het belangrijk een projectmanager op te geven? De projectmanager is voor ons het eerste aanspreekpunt van jouw organisatie. We houden hem of haar op de hoogte van belangrijke stappen in de TR2021. Dat doen we via deze nieuwsbrief, door gerichte vragen via market readiness en met voorlichtingssessies. Ook betrekken we project- en testmanagers actief bij cruciale fasen van het project, zoals bij de Gebruikersacceptatietesten (GAT) en de centraal gecoördineerde transitie.

Voorlichting in 2021
De eerste activiteit die we organiseren is de digitale voorlichting over Allocatie 2.0 en de TR2021. Die vindt op een nader te bepalen moment plaats in het eerste kwart van 2021. We nodigen projectmanagers hiervoor uit. Er zullen sprekers zijn die het programma Allocatie 2.0 introduceren. Ook zal het gaan over de complexiteit van TR2021, het doel van de issues in scope, waarom er gekozen is voor Business Requirements Specifications (BRS, een nieuw NEDU document) en we zullen uitleggen wat de impact van de issues, berichtdefinities en servicebeschrijvingen is op de systemen. Erg belangrijk in deze release is de planning. De release duurt langer dan normaal en de GAT start direct in 2022.

Lid van NEDU? Vul de enquête in
Vraag je ALV NEDU-vertegenwoordiger een projectmanager op te geven en de enquête zo snel mogelijk in te vullen. Het is 1 minuut werk: we vragen alleen de naam en contactgegevens van de project- en eventuele testmanager. De enquête is verstuurd via Survey Monkey. Het kan in de spambox terecht zijn gekomen van je ALV NEDU-vertegenwoordiger. Ontvangen we geen reactie, dan beschouwen we het ALV NEDU-lid als contactpersoon, met het risico dat jouw organisatie belangrijke informatie mist. Zijn er problemen met de enquête? Geef dan een contactpersoon door via projecten@NEDU.nl. Vermeld duidelijk de organisatienaam.

Geen lid van NEDU? Geef de projectmanager door per e-mail
Ben je geen lid van NEDU, maar werkt jouw organisatie wel als leverancier, meetverantwoordelijke of programmaverantwoordelijke in Nederland? Meld je dan als organisatie aan met de naam en contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) van de projectmanager via: projecten@NEDU.nl. Je kunt hier ook de naam van de testmanager of transitiemanager opgeven.

Privacy
Alle contactgegevens die we met deze uitvraag verzamelen, worden beveiligd opgeslagen en zijn niet zichtbaar voor anderen (zoals betrokkenen bij het project). Na afloop van de TR2021 bewaren we alleen de naam van de projectmanager gedurende de wettelijke administratieve bewaartermijnen. Bekijk ook de privacyverklaring van NEDU.

Terug naar overig nieuws