skip to Main Content

Voor een soepel verloop van een sectorrelease zijn we altijd op zoek naar de inbreng van verschillende marktpartijen. Voor de Sectorrelease 2020 (SR2020) gaat het om deelnemers aan de Kopgroep Testen en de Klankbordgroep Transitie. Wat houdt dit werk in en hoe kun je je opgeven?Wat doet de Kopgroep Testen?
Voor een grote release is het belangrijk dat er vroeg in de centrale bouw een groep testmanagers is die verschillende marktrollen vertegenwoordigt. Zij vormen samen de Kopgroep Testen. De Kopgroep gaat in een zo vroeg mogelijk stadium testen.

Wat doet de Klankbordgroep Transitie?
Elk issue in de SR2020 heeft transitieaspecten. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen in de WSDL, in de extracten, in de schermen, de downtijd en issues met conversie. In de Klankbordroep Transitie kun je meedenken over een soepel verloop van de transitie en over de go live. Voor de Klankbordgroep zoeken we ook partijen die niet eerder in de Klankbordroep hebben gezeten.

Meld je aan
Ben je geïnteresseerd in de Kopgroep Testen of de Klankbordgroep Transitie? Meld je aan via projecten@nedu.nl. Na aanmelding nemen we contact met je op.

Terug naar overig nieuws