skip to Main Content

Het bestuur waakt over de onafhankelijke en doelmatige inrichting van de marktprocessen en regelgeving. De representativiteit van NEDU weerspiegelt zich in het bestuur: elke marktrol heeft hierin minimaal 1 vertegenwoordiger. Bovendien heeft het bestuur een onafhankelijke voorzitter die geen binding heeft met marktpartijen.