skip to Main Content


Wat is het verschil tussen NEDU en EDSN?

De gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het maken van sectorafspraken over gegevensuitwisseling, berichtenverkeer en marktprocessen is geregeld via de vereniging NEDU. EDSN is de centrale organisatie die in opdracht van de gezamenlijke netbeheerders data verzamelt, opslaat en aan marktspelers beschikbaar stelt, voor onder andere marktprocessen.

Bij NEDU worden afspraken over marktprocessen gemaakt

  • NEDU is verantwoordelijk voor het opstellen en indienen van voorstellen tot wijziging van de Informatiecode Elektriciteit en Gas
  • NEDU voert wijzigingen door in de marktprocessen als gevolg van veranderende wetgeving en/of de energietransitie namens alle marktpartijen
  • Iedere marktpartij behorende tot één van de marktrollen volgens de E&G wet kan lid worden van NEDU
  • De sectorbrede implementatie van gewijzigde of nieuwe marktafspraken wordt door NEDU gefaciliteerd door middel van (sector)releases

EDSN bouwt en beheert de marktfaciliterende systemen

  • EDSN is de ‘datahub’ voor partijen in de energiemarkt. In opdracht van de netbeheerders bouwt en beheert EDSN centrale systemen / registers waaronder het aansluitingenregister, het systeem voor allocatie, reconciliatie en meetdata en nog enkele andere systemen zoals het contract einde register, toegankelijk meetregister en productie installatie register. Hiermee biedt EDSN energiebedrijven een gelijke toegang tot actuele en eenduidige marktinformatie en ondersteunt zij de marktprocessen.
  • EDSN stimuleert de vrije marktwerking in de energiesector door data uniform, transparant en veilig te beheren en ontsluiten, zoals overstappen van klanten tussen leveranciers en administratie van de onderlinge afrekeningen.
  • Iedere marktpartij heeft na kwalificatie toegang tot de centrale systemen van EDSN en kan klanten switchen, verhuizen en meetdata ontvangen
  • EDSN is een samenwerkingsverband van de netbeheerders

Kijk op www.edsn.nl voor meer informatie