skip to Main Content

NEDU wordt gevormd door bedrijven uit alle 5 marktrollen. Zij werken samen via vastgestelde marktprocessen. Soms moeten de marktprocessen worden veranderd of zijn er nieuwe marktprocessen nodig. De energiesector maakt hier binnen NEDU afspraken over. Zijn hiervoor wijzigingen in de Informatiecode nodig? Dan doet NEDU daartoe voorstellen richting toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Moeten andere (technische) codes aangepast worden, dan doen we daar samen met Netbeheer Nederland voorstellen voor.

 

Marktfacilitering staat centraal
Het werk van NEDU draait om marktfacilitering. We maken zelfregulering van de energiesector mogelijk. Binnen de commissies van NEDU werken marktpartijen samen om de gezamenlijke processen te innoveren en te verbeteren. Het gaat om processen die de wijze van communicatie regelen rond aansluitingen, meters, de meetdata, wijze van allocatie en reconciliatie en balanceren en afrekenen.

Hoe optimaliseren we marktprocessen?
Door nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen in de markt passen we marktprocessen aan. Dit proces verloopt in enkele stappen.

 1. Processen moeten wijzigen
  Vernieuwingen in de marktprocessen ontstaan op 2 manieren. De sector stelt zelf wijzigingen voor of de verandering komt van buiten de sector. In het laatste geval geeft toezichthouder ACM een wijzigingsopdracht. Of er is sprake van nieuwe nationale of Europese wet- en regelgeving.
 2. Afspraken maken over wijzigingen
  De marktpartijen maken binnen NEDU heldere en constructieve afspraken over wijzigingen in marktprocessen. De afspraken worden pas geïmplementeerd als hiervoor per marktrol een meerderheid is in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Maar iedere marktrol heeft vetorecht. Daarom streven we naar consensus.
 3. Stakeholders consulteren
  Zijn er nieuwe afspraken gemaakt binnen NEDU? Dan bespreken we die met belangenorganisaties, als de afspraken relevant zijn voor hen. Alle voorstellen om de Informatiecode, Technische Codes of beide te wijzigen worden aan het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) voorgelegd voor ze naar ACM gaan.
 4. Afspraken vastleggen
  De nieuwe afspraken leggen we vast in issues. De besluitvorming over issues is een zorgvuldig, voorspelbaar en transparant proces. Leden krijgen voldoende tijd om feedback erop te geven. Het definitieve besluit valt in de ALV. Afspraken over gewijzigde marktprocessen leggen we verder vast in codewijzigingsvoorstellen, marktprocesmodellen, detailprocesmodellen, servicebeschrijvingen en berichtspecificaties. Deze sectordocumenten delen we na vaststelling in de ALV met alle marktpartijen. Zo kunnen zij efficiënt en effectief op een gestandaardiseerde wijze informatie uitwisselen.
 5. Voorstellen laten controleren
  De codewijzigingsvoorstellen sturen we samen met de input van de stakeholders naar ACM. Die controleert of ze voldoen aan de wetgeving. De voorgestelde wijzigingen gelden als ACM ze heeft gepubliceerd in de Staatscourant. De actuele codes staan op wetten.nl en op de pagina Codewijzigingsvoorstellen.
 6. Marktprocessen invoeren
  Tot slot moeten de afspraken voor gewijzigde marktprocessen worden ingevoerd. Dit gebeurt vaak met een (sector)release. Alle marktpartijen gaan tegelijk over naar de nieuwe marktprocessen. Zowel centrale systemen van de netbeheerders als de decentrale systemen van de overige marktpartijen worden aangepast. De ALV besluit over de invoeringsstrategie. NEDU coördineert de releases.

Netbeheerders faciliteren
Afspraak is dat de netbeheerders de vrije marktwerking en de bijbehorende berichtenuitwisseling mogelijk maken. Vooral de regionale netbeheerders hebben hiervoor enkele systemen gecentraliseerd en ondergebracht bij Energie Data Services Nederland (EDSN). EDSN bouwt en beheert een aantal belangrijke marktfaciliterende systemen. Iedere marktpartij heeft na kwalificatie toegang tot deze systemen om informatie over bijvoorbeeld klanten en meetdata te delen.