skip to Main Content

Wat is NEDU

De energiemarkt is volop in beweging. Ontwikkelingen als verduurzaming en veranderende wet- en regelgeving vragen om een voortdurende ontwikkeling van het marktmodel, zodat alle betrokken partijen in de markt hun werk optimaal kunnen doen. De Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (NEDU) is er om de markt te helpen deze gewenste ontwikkeling gestalte te geven op basis van zelfregulering.

Verbindend platform

NEDU is het verbindend platform van de Nederlandse energiesector. Als zodanig wil NEDU de aangesloten marktpartijen de gelegenheid geven om samen tot heldere en constructieve afspraken te komen. Deze afspraken worden vastgelegd in eenduidige en consistente documentatie, zodat de leden zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen opereren in de markt.

Optimale balans

Centraal in het doen en denken van NEDU staat het streven naar de optimale balans tussen betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid. Bij dat streven worden uiteraard de kaders van de Elektriciteitswet en de Gaswet zorgvuldig gerespecteerd. Met het oog op de toekomst ziet NEDU het ook als een duidelijke taak de energietransitie en andere innovaties te helpen bevorderen.