skip to Main Content

In de ALV NEDU van 4 maart is besloten om de Themarelease AS2-AS4 (TR AS2-AS4) af te ronden. Alle marktpartijen zijn op 2 na over op het AS4-protocol. Er is intensief met de marktpartijen samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen.Met de 2 marktpartijen die nog AS2 gebruiken, zijn afspraken gemaakt. Zij beseffen dat ze zo snel mogelijk en uiterlijk tot en met 31 december 2020 over moeten gaan. Het programma Centralisatie Allocatie Reconciliatie en Meetdata (C-ARM) zal op zijn vroegst in het tweede kwartaal van dit jaar overgaan. Op 16 december, in de laatste ALV NEDU van dit jaar, zal worden besloten om het AS2-protocol per 31 december 2020 definitief uit te faseren.

Terug naar overig nieuws