skip to Main Content

Op 18 januari is in de ALV het testplan voor de Gebruikersacceptatietest (GAT) vastgesteld voor de Voorjaarsrelease 2017 (VR2017). De Werkgroep Testen is betrokken geweest bij het opstellen van zowel het Mastertestplan als het GAT-plan. In deze testplannen lees je de planning en hoe de testperiode werkt.

In het GAT-plan vind je bijvoorbeeld hoe de groepsindeling van de GAT tot stand is gekomen. Maar ook wat we van jou als marktpartij verwachten bij het testen. En hoe je testdata kunt aanmaken.

Nieuw: testperiode voor de kopgroep
Er is een afwijking ten opzichte van wat we tijdens de voorlichtingsdag op 20 december hebben verteld. Toen zeiden we dat EDSN de Functionele Acceptatietest (FAT) zal uitvoeren en dat direct daarna de GAT begint. Maar in overleg met de Werkgroep Testen is afgesproken dat er alsnog een testperiode voor de kopgroep zal plaatsvinden. Dit is de pre-GAT. De kopgroep bestaat uit de leden van de Werkgroep Testen, waarin de netbeheerders en leveranciers zijn vertegenwoordigd. De pre-GAT start op 2 februari en loopt gelijk met de FAT. Je ziet dit terug in het Mastertestplan.

Voorbereiding kwalificatie
Tijdens de GAT kun je de wijzigingen van de voorjaarsrelease in het centrale systeem van EDSN testen. Je gaat na of je decentrale systeem nog goed werkt met het EDSN-systeem. Door tijdens de GAT te testen kun je je ook voorbereiden op de kwalificatie.

Status bijhouden in Clixz
In het GAT-plan lees je verder een toelichting op het bijhouden van je testvoortgang in Clixz. Op basis van de status in deze online tool bepalen we wanneer je de GAT hebt afgerond. Het afronden van de GAT is een vereiste om je te mogen kwalificeren. Het is dus belangrijk om de GAT te doorlopen en je testvoortgang goed te registreren.

Lees het testplan
De GAT-groepsindeling is op 20 januari gepubliceerd op mijnNEDU en mijnEDSN. In de loop van deze week staat die ook op de NEDU-website. Alle marktpartijen en ODA’s zijn opgenomen in de groepsindeling. Groep 1 gaat op 20 februari starten met de GAT. Groep 2 start een week later en groep 3 de week daarna.

Overige publicaties
Naast de GAT-groepsindeling vind je het GAT-testplan bij de VR2017-documenten op mijnNEDU, mijnEDSN en later deze week op de NEDU-website. Het Mastertestplan volgt zo spoedig mogelijk.

Kwalificatieplanning
Op basis van de GAT-groepsindeling wordt de kwalificatieplanning gemaakt. Want direct na de GAT kunnen we marktpartijen gaan kwalificeren. EDSN Beheer neemt contact op met iedere marktpartij die gekwalificeerd dient te worden om ook die planning definitief te maken. De planning komt op mijnEDSN te staan.

Vragen?
Heb je een vraag over het testen? Stuur dan een e-mail naar: projecten@edsn.nl.

Terug naar overig nieuws