skip to Main Content

Sinds 3 februari staat het Transitieplan en het Mastertestplan op mijnNEDU en vanaf deze week op de website van NEDU. Het is belangrijk dat je beide plannen doorneemt. Zo weet je welke activiteiten wanneer gepland zijn voor de Voorjaarsrelease 2017 (VR2017).

Wat staat in het Transitieplan?
De invoering van de wijzigingen als gevolg van de VR2017 willen we zo goed mogelijk coördineren. In het Transitieplan staat hoe we dit doen. Het plan verduidelijkt op welke punten transitieactiviteiten per issue nodig zijn. Ook lees je hoe en wanneer we deze activiteiten uitvoeren.

Wat staat in het Mastertestplan?
Met het Mastertestplan informeren we alle betrokkenen over de aanpak, activiteiten en de op te leveren (eind)producten rond het testtraject. Daarmee kan er uiteindelijk een gefundeerd advies worden gegeven over de kwaliteit van het testresultaat. Mede op basis daarvan valt het besluit of de configuratie in beheer kan worden genomen.

Terug naar overig nieuws