skip to Main Content

De deployment van de releases in het najaar is succesvol en volgens plan verlopen. Op zaterdag 24 november om 20.00 uur gaan de systemen technisch of functioneel live.

 

Najaarsrelease 2018
In de Najaarsrelease gaat issue IC207 ‘Communicatie grootschalige storingen’ live. Voor issue IC180 ‘Netverliezen gas’ geldt slechts een technische livegang. Dit betekent dat ‘met 1 druk op de knop’ IC180 geactiveerd kan worden op de functionele livegangdatum.

Veegrelease 2018
Voor de Veegrelease geldt dat de punten VR1 tot en met VR6 live gaan:

  • VR1: lege velden in de informatie-uitwisseling van stamgegevens voor de service ‘Bulk PV-switch’ zijn verwijderd.
  • VR2: BAG-nummeridentificatie en Productsoort zijn opgenomen in de informatie-uitwisseling van stamgegevens voor de service ‘Bulk PV-switch’.
  • VR3: bij de service ‘Extract aansluitingen’ is de begindatum voor de marktrollen meetverantwoordelijke (MV) en leverancier (LV) verwijderd.
  • VR4: de DPM ‘Gegevensuitwisseling’ en de service ‘Raadplegen aansluiting in pre-mutatiefase’ zijn geüpdatet.
  • VR5: in het XML-schema voor de service ‘Raadplegen TMR in pre-mutatiefase’ worden de EAN-code in fase 3 en in fase 4 opgegeven als een string.
  • VR6: in de response van de service ‘Zoeken van aansluitingen’ wordt BAGid teruggegeven.

Begeleiden Update Cipher Suites 2018
Voor de release Begeleiden Update Cipher Suites geldt dat er een duale periode is tot 1 januari 2019. Er is al een Go gegeven om per 1 januari de onveilige cipher suites uit te faseren. Dit betekent dat per 1 januari 2019 voor al het berichtenverkeer geldt dat alleen de volgende 4 cipher suites nog werken voor alle marktpartijen (prio 3, 4, 5 en 6):

Namens NEDU en EDSN bedankt het Projectteam Releases najaar 2018 jou voor de goede samenwerking!

Terug naar overig nieuws