skip to Main Content

Op 1 juli vond de release-onafhankelijke invoering van issue IC243 ‘Publiceren calorische waarden’ plaats. Hierna is gebleken dat bij de ‘Maandgemiddelde calorische omrekenfactor’ per ongeluk minder decimalen zijn gekozen dan in het Calgos-boek. De Request for Change (RFC) 243.1 ‘Aantal decimalen ‘Maandgemiddelde calorische omrekenfactor’’ zet deze fout recht.De RFC zorgt ervoor dat het attribuut ‘Maandgemiddelde calorische omrekenfactor’ 9 decimalen gaat bevatten. Door deze RFC wijzigt niet alleen de servicebeschrijving maar ook een berichtdefinitie. Vandaar dat de RFC op het release-onafhankelijke issue naar de ALV NEDU is geweest ter vaststelling. Dit is de gewijzigde ingangsdocumentatie:

  • Berichtdefinitie CalorificFactor.json
  • Servicebeschrijving Publiceren Calorische waarden

Voor het uitfaseren van het Calgos-boek zal de Issuecommissie Klant (IC-K) een implementatieplan schrijven. Zodra dit plan gereed is en een uitfaseerdatum gepland is, maken we dit kenbaar in de nieuwsbrief.

Bekijk de documentatie op mijnNEDU: ‘Release’, ‘Overige releases’, ‘IC243 Publiceren calorische waarden’.

Terug naar overig nieuws