skip to Main Content

In de ALV NEDU van 14 juli zijn de scope en de planning van de tweede tranche van Allocatie 2.0 vastgesteld. Eind dit jaar komt de ingangsdocumentatie beschikbaar, zoals het Projectinitiatiedocument (PID). In maart 2023 is de technische livegang.Naar collectieve slimmemeterallocatie
Een kernonderdeel van het programma Allocatie 2.0 is verandering van het allocatieproces voor het kleinverbruik elektriciteit. De sector wil de huidige profielmethodiek vervangen door collectieve slimmemeterallocatie (cSMA). Hierbij worden de te alloceren volumes bepaald op basis van de 15 minuten verbruiken van alle slimme meters.

Werken aan tussenoplossing
Voor cSMA moeten regionale netbeheerders slimme meters uitlezen en de data gebruiken voor allocatie. De grondslag hiervoor moet opgenomen worden in de nieuwe Energiewet 1.0. Maar de wet laat op zich wachten en omdat de huidige profielmethodiek niet meer houdbaar is, wordt er voorlopig voor een tussenoplossing gekozen. De tussenoplossing is om dagelijks dynamische profielfracties te bepalen met meetdata uit een steekproef van slimme meters. Hiervoor is een ander datacollectieproces nodig dan voor de huidige meetcampagne met de verbruiksprofielen.

Onderwerpen Tranche 2
In verschillende tranches wordt het nieuwe allocatieproces de komende jaren geïmplementeerd. Tranche 1 (de Themarelease 2021) is nu in volle gang. In Tranche 2 wordt gewerkt aan:

 • noodzakelijke tussenoplossing voor allocatie met geprofileerde aansluitingen
 • allocatie grootverbruik op basis van telemetrie en kleinverbruik op basis van slimmemeterallocatie
 • settlement slimmemeterallocatie
 • het meetcorrectierapport 2.0
 • bepaling van standaardjaarvolumes invoeding (SJI’s) en standaardjaarvolumes afname (SJA’s)
 • XML-berichten voor allocatie

Issues in scope
De ALV NEDU stelde op 14 juli de volgende issues vast:

 • IC273 ‘Noodzakelijke tussenoplossing geprofileerde aansluitingen’ (met de bijlagen B1, B2 & B3)
 • IC256 ‘SJI & SJA 2.0’
 • IC276 ‘Alloceren GV-TMT en KV-SMA per energie-inrichting’
 • IC253 ‘Uitbreiden meetcorrectierapport’

Planning
Voor de planning van de tweede tranche heeft de ALV NEDU de volgende zogenaamde T-momenten vastgesteld.

 • T1 (opleveren documenten zoals het PID, de Business Requirements Specifications (BRS) en berichtdefinites): 15 december 2021
 • T2’ (start Functionele Acceptatietest (FAT) door kopgroep): 5 december 2022
 • T2 (start Gebruikersacceptatietesten (GAT) door hele markt): 2 januari 2023
 • Go live (technisch): 18 maart 2023
Op 1 april gaan issues functioneel live die om administratieve reden niet gedurende de maand gereleased kunnen worden.

Terug naar overig nieuws