skip to Main Content

Per 1 april 2022 is NEDU opgehouden te bestaan. De activiteiten worden voortgezet door MFFBAS. Kijk op www.mffbas.nl/documenten voor de sectordocumenten.

 

Sectordocumentatie op deze website:

 

Bij de ontwikkeling en het beheer van deze website neemt NEDU de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht. NEDU staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de op www.nedu.nl geboden informatie en is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de op deze website aangeboden informatie.