skip to Main Content

De Sectorrelease 2020 (SR2020) is succesvol live gegaan op 21 en 28 november 2020. In de ALV NEDU van 14 april 2021 is de project closure van SR2020 vastgesteld.

 

Het resultaat van de SR2020 is dat alle door NEDU erkende marktrollen zodanig zijn geïnformeerd, gemotiveerd en gefaciliteerd, dat de energiesector als geheel de volgende issues heeft getest en geïmplementeerd:

  • IC218 ‘Stoppen uitwisseling verblijfsfunctie en complexbepaling’
  • IC223 ‘Correctie onterecht klantproces GV’
  • IC224 ‘Verplichting aansluitcapaciteit GV in AR’
  • IC237 ‘Overleg bij meetfouten grootverbruik’
  • IC241 ‘Standaard jaarvolume invoeding en afname (SJI/SJA)’
  • IC246 ‘Stamgegevens BRP na GAIN’

Externe evaluatie
Het project is afgesloten met een externe evaluatie door KPMG waarop de Stuurgroep Releases NEDU (SR NEDU) heeft gereflecteerd. De aanbevelingen van deze evaluatie vormen actiepunten voor komende releases, zoals de Najaarsrelease 2021 en de Themarelease 2021.

Zeer succesvol
In de evaluatie is teruggekeken op een zeer succesvolle sectorrelease. De SR2020 was de grootste release sinds het programma Stroomopwaarts, de grootste wijziging aan het Centraal Aansluitingenregister (C-AR) en de eerste keer dat het programma Centralisatie Allocatie Reconciliatie en Meetdata (C-ARM) onderdeel was van een release. De werkwijze biedt een stabiele basis voor de toekomstige implementatie van releases, zowel voor reguliere releases zoals de NR2021, als voor releases die onderdeel zijn van het programma Allocatie 2.0.

De externe evaluatie kun je teruglezen op mijnNEDU. Ga naar Releases en klik op SectorRelease 2020 en vervolgens op de map Projectmanagement.

Het projectteam wil iedereen in de sector bedanken voor de inzet en de samenwerking voor deze release!

Terug naar overig nieuws