skip to Main Content

Op 21 november 2020 gaat de Sectorrelease 2020 (SR2020) live. Dit gebeurt op een aangepaste manier. Vanwege vertraging in het codewijzigingstraject kunnen kritische delen van de issues in scope worden aan- en uitgezet.Voor alle issues van de SR2020 heeft de sector bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een voorstel ingediend om de Informatiecode Elektriciteit en Gas (IcEG) te wijzigen. In vorige releases behandelt ACM het voorstel door een codewijzigingstraject te starten. Het leidt uiteindelijk tot een gewijzigde IcEG. Publicatie van de gewijzigde IcEG geeft de benodigde wettelijke basis voor de sector om compliant te zijn. Dit jaar is dit traject ernstig vertraagd. De gewijzigde IcEG zal pas na de livegang van de SR2020 worden gepubliceerd.

Kritische delen aan- of uitzetten
De gezamenlijke netbeheerders vinden het risico te groot om live te gaan met de nieuwe issues zonder dat de IcEG daarvoor is gewijzigd. Daarom hebben zij een extra functionaliteit ingebouwd. Hiermee kunnen onderdelen waarvoor een wettelijke basis nodig is, de zogenoemde kritische delen, aan en uit worden gezet.

Scenario voor livegang vastgesteld
Op de extra ALV NEDU van 19 oktober 2020 is een scenario om live te gaan vastgesteld. De functionaliteit van de SR2020 gaat op 21 november 2020 volledig live. Maar de kritische delen worden bij het ontbreken van een wettelijke basis functioneel uitgezet. Deze staan dan alleen technisch live. Zodra ACM tot de benodigde publicatie overgaat kunnen de kritische delen functioneel live worden gezet. Hiervoor is wel een nieuw besluit nodig van de ALV NEDU.

Reageer op de market readiness
Op woensdag 21 oktober hebben alle ALV NEDU-leden een uitvraag voor de market readiness gekregen om een Go te geven op de livegang. Vergeet niet op tijd te antwoorden.

Kopgroeptest voor testen extra functionaliteit
Een kopgroep zal het functioneel aan- en uitzetten van onderdelen van de issues IC241, IC224 en IC246 testen. De kopgroep bestaat uit 2 leveranciers, 1 programmaverantwoordelijke en 1 regionale netbeheerder. Zij gaan meerdere scenario’s doorlopen waarin de functionaliteiten technische dan wel functioneel live zijn. We verwachten dat deze testen 3 dagen in beslag nemen.

 

Terug naar overig nieuws