skip to Main Content

De servicebeschrijving ‘Uitwisselen correctie meetfout’ is aangepast. Dit is gebeurd nadat enkele marktpartijen aangaven dat hun argumentatie voor een update niet goed was verwoord.

 

In maart dit jaar vond een sessie plaats over de ingangsdocumentatie van de Sectorrelease 2020 (SR2020). Het ging over de issues, Markt- en Subprocessen NEDU – Retailprocessen (MSP-R), de berichtdefinities en de servicebeschrijvingen (of business services). Op basis van die sessie zijn 11 servicebeschrijvingen en de MSP-R geüpdatet. De servicebeschrijvingen zijn op de ALV NEDU van 27 mei aangeboden.

‘Uitwisselen correctie meetfout’
Sommige marktpartijen vonden dat hun argumentatie niet goed was verwoord in de aangepaste servicebeschrijving ‘Uitwisselen correctie meetfout v3.0’. Daarom is een herziene versie gemaakt en ter informatie aangeboden aan de ALV NEDU van 2 september. Je vindt de aangepaste servicebeschrijving op mijnNEDU.

Terug naar overig nieuws